Smluvní pojišťovny

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti:

   

pro řidičský průkaz

600,-Kč

pro zbrojní průkaz 600,-Kč

řidičů nad 60 roků

(řidičský a občanský průkaz s sebou!!!)

400,-Kč
Potvrzení na školu v přírodě, dětský tábor

200,-Kč

ke studiu

300,-Kč
pro vydání posudku požadovaného zaměstnavatelem registrovaným pacientům 
(není-li uzavřena smlouva o závodní péči)

600,-Kč

   

 

Vypracování lékařských zpráv:

Výpis z dokumentace 300,-Kč
zprávy pro komerční pojišťovny 350-700,-Kč
žádost do domova důchodců 350,-Kč

 

Aplikace injekce - očkování:

případy nehrazené zdravotním pojišťěním 200,-Kč