Smluvní pojišťovny

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti:

pro zdravotní("potravinářský") průkaz 350,-Kč

pro řidičský průkaz

500,-Kč

pro zbrojní průkaz 500,-Kč

řidičů nad 60 roků

(řidičský průkaz s sebou!!!)

300,-Kč
Potvrzení na školu v přírodě, dětský tábor

100,-Kč

ke studiu

200,-Kč
pro vydání posudku požadovaného zaměstnavatelem registrovaným pacientům 
(není-li uzavřena smlouva o závodní péči)

500,-Kč

   

 

Vypracování lékařských zpráv:

Výpis z dokumentace 200,-Kč
zprávy pro komerční pojišťovny 300-600,-Kč
žádost do domova důchodců 200,-Kč

 

Aplikace injekce - očkování:

případy nehrazené zdravotním pojišťěním 200,-Kč