Smluvní pojišťovny

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti:

pro zdravotní průkaz 250,-Kč

pro řidičský průkaz

400,-Kč

pro zbrojní průkaz 450,-Kč

řidičů nad 60 roků

(řidičský průkaz s sebou!!!)

300,-Kč
ke studiu 100,-Kč
pro vydání posudku požadovaného zaměstnavatelem registrovaným pacientům 
(není-li uzavřena smlouva o závodní péči)
400,-Kč

 

Vypracování lékařských zpráv:

Výpis z dokumentace 200,-Kč
zprávy pro komerční pojišťovny 200-300,-Kč

 

Aplikace injekce - očkování:

případy nehrazené zdravotním pojišťěním 100,-Kč